Wie zijn wij

Karin Velthuis 
Ik heb Duitse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en deze studie afgerond met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
Na mijn studie ben ik als freelance vertaler gaan werken en ben ik werkzaam geweest op diverse scholen voor middelbaar onderwijs, eerst als vervanger voor ziekte- en zwangerschapsverlof en later in vaste aanstellingen. Hier heb ik op alle niveaus en in alle klassen les gegeven.
Na de geboorte van mijn tweede zoon heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven en heb ik mijn baan in het onderwijs opgezegd. Ik heb wel mijn werkzaamheden als vertaler voortgezet. Daarnaast heb ik bijlessen Duits gegeven.
Na enkele jaren ben ik op freelance-basis gaan werken bij een huiswerkbegeleidingsinstituut, waar ik 9 jaar lang ervaring heb opgedaan in het begeleiden van leerlingen bij het maken van huiswerk en alle aspecten, die daarbij aan de orde komen.
Ook heb ik de bijlessen Duits verzorgd.
Ik heb leerlingen begeleid van alle niveaus en klassen: bovenbouw basisschool, brugklas, vmbo, havo, vwo, mbo en een enkele keer hbo.
Een groot deel van deze periode heb ik naast de begeleiding leiding gegeven.
Als freelance vertaler Duits maak ik vooral vertalingen op technisch gebied, handleidingen, brochures, correspondentie, websites enz.
In februari 2009 hebben wij ons eigen bedrijf opgericht: smallAcademy.
Mijn motivatie daarbij is, dat ik het leuk vind om met jonge mensen te werken en ze verder op weg te helpen.

Marcel Velthuis
Ik heb als hoofdstudies Duitse taal- en letterkunde (universitair), Bedrijfskundig management (Post-Hbo), Changemanagement
(postuniversitair) afgerond en binnenkort rond ik de opleiding full-stack webdeveloper af. Als docent heb ik aan alle schooltypen in verschillende vakken lesgegeven. Tevens heb ik voor bedrijven trainingen verzorgd op het gebied van management, communicatie en HRM.
Ik heb leidinggegeven in de volwasseneneducatie, het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Als organisatieadviseur heb ik zowel via een bureau als later als zelfstandige gewerkt aan fusies en verandertrajecten in het onderwijs en in de zorg.
In de rol van coach heb ik mensen begeleid die om uiteenlopende redenen voor een nieuwe keuze in hun loopbaan stonden.
In deze rol heb ik ook ervaring met de begeleiding van jongeren met handicaps en beperkingen opgedaan.
Zoals uit mijn loopbaan blijkt, vind ik het prettig om steeds weer nieuwe wegen te verkennen en uitdagingen aan te gaan, zodat mijn ontwikkeling niet stilstaat. Ik vind het daarom ook enorm motiverend om jou verder te kunnen helpen in je ontwikkeling. Dat kan zijn in de vorm van bijlessen en huiswerkbegeleiding, begeleiding in je schoolloopbaan of bij de ontwikkeling van je website. Als je open staat voor vernieuwing, nieuwe uitdagingen  aangaat en continu investeert in je ontwikkeling kun je altijd blijven doen wat je echt leuk vindt.

Privacy Policy Settings