Voorwaarden en regels

Voorwaarden en regels smallAcademy’s Huiswerkplek

Bij smallAcademy’s Huiswerkplek is er plaats voor max. 5 leerlingen per keer. Hierbij is een van ons als begeleider aanwezig.

Voor Huiswerkplek schrijf je je van tevoren in. Je bent niet gebonden aan vaste dagen in de week. Je komt alleen op de dagen waarop je gebruik wilt maken van Huiswerkplek.
Na reservering van een  Huiswerkplek ontvangen de leerling en de ouders/verzorgers een bevestiging per e-mail.
Als een leerling zich inschrijft, gaan we ervan uit, dat dit met instemming van de ouders/verzorgers is.
Je betaalt alleen voor de dagen waarvoor je je inschrijft. 

Als je bij nader inzien toch geen gebruik kunt of wilt maken van Huiswerkplek, kun je je reservering annuleren. Annuleren kun je zonder kosten tot uiterlijk 14.00 uur dezelfde dag. Als de reservering voor Huiswerkplek niet tijdig geannuleerd wordt, zal het in rekening worden gebracht.
Annuleren kan via e-mail, Whatsapp, sms of telefonisch. We zullen alleen annuleringen door de ouders/verzorgers accepteren.
We zullen de annulering bevestigen via e-mail naar de leerling en ouders/verzorgers.

Huiswerkplek is op de dagen waarop je je kunt inschrijven geopend van 15.00-18.00 uur. Tenzij anders afgesproken is het niet mogelijk om eerder dan 15.00 uur te komen.
Huiswerkplek factureren we maandelijks achteraf. Het tarief is per keer, ongeacht de tijdsduur van aanwezigheid.

Wij verzoeken de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum te betalen. Mocht het bedrag niet voor de vervaldatum op de bankrekening van smallAcademy staan, dan zijn we gerechtigd om de leerling niet tot Huiswerkplek toe te laten tot de factuur betaald is.
Mocht het nodig zijn dat we een betalingsherinnering sturen, dan zullen na de tweede betalingsherinnering incassokosten in rekening worden gebracht.

Als je helemaal  met Huiswerkplek wilt stoppen, verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk te melden.

Voorwaarden en regels bijlessen en individuele begeleiding 

Bijlessen en individuele begeleiding geven we op afspraak.

Mocht de leerling verhinderd zijn, dan verzoeken we de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan via e-mail, Whatsapp, sms of telefonisch. We zullen het bericht van afmelding per e-mail of Whatsapp bevestigen.

We accepteren alleen afmeldingen door de ouders/verzorgers. Als de ouders/verzorgers bij afmelding vlak voor de afspraak niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen en de leerling zelf afzegt, bijv. in geval van ziekte, dan verzoeken wij de ouders/verzorgers om de afmelding zo spoedig te bevestigen. Als een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, zullen we de afgesproken tijd in rekening brengen.

Aan het eerste evaluatiegesprek na ca. 6 weken zijn geen kosten verbonden. Volgende evaluatiegesprekken op verzoek van de ouders/verzorgers zullen we volgens het uurtarief in rekening brengen.

Bijlessen factureren we maandelijks achteraf. Wij verzoeken u de rekening binnen 10 dagen na factuurdatum te betalen. Mocht het nodig zijn dat we een betalingsherinnering sturen, dan zullen na de tweede betalingsherinnering incassokosten in rekening worden gebracht.

Voor bijlessen en individuele begeleiding gaan we ervan uit, dat de leerling zelf voor de benodigde boeken en overige studiematerialen zorgt.

Voorwaarden en regels ICT

Mocht de leerling verhinderd zijn, dan verzoeken we de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan via e-mail, Whatsapp, sms of telefonisch. We zullen het bericht van afmelding per e-mail of Whatsapp bevestigen.

We accepteren alleen afmeldingen door de ouders/verzorgers. Als de ouders/verzorgers bij afmelding vlak voor de afspraak niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen en de leerling zelf afzegt, bijv. in geval van ziekte, dan verzoeken wij de ouders/verzorgers om de afmelding zo spoedig te bevestigen. Als een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, zullen we de afgesproken tijd in rekening brengen.

ICT-lessen factureren we maandelijks achteraf. Wij verzoeken u de rekening binnen 10 dagen na factuurdatum te betalen. Mocht het nodig zijn dat we een betalingsherinnering sturen, dan zullen na de tweede betalingsherinnering incassokosten in rekening worden gebracht.

 

Privacy Policy Settings