Bijles – Individuele begeleiding

Bij ons kun je terecht voor bijlessen in meerdere vakken op verschillende niveaus, van basisschool, vmbo, havo, vwo, mbo tot hbo.

Bijlessen zijn bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van:
Taal/Grammatica: zinsontleding, woordsoortbenoeming, werkwoordspelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Duits
Wiskunde (onderbouw middelbare school)
Andere vakken: in overleg

Een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek met jou en je ouders/verzorgers, kun je via het contactformulier maken.
Tijdens het kennismakingsgesprek spreken we af, hoe vaak je komt en hoe lang een bijles duurt. We bespreken wat je wilt bereiken en hoe we je daarbij gaan helpen.

De meeste bijlessen, die we aanbieden, zijn individueel. Groepsbijles is ook mogelijk samen met bijvoorbeeld een klasgenoot, die tegen dezelfde vragen aanloopt.

Bijlessen en individuele begeleiding kun je combineren met smallAcademy’s Huiswerkplek.

Privacy Policy Settings